გაზეთი:   ცხინვალელი მანდილოსანი
გამოცემის ადგილი : გორი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: ცხინვალის რეგიონის სასამართლოში. რეგისტრაციის ნომ.08
რედაქცია (მისამართი): სტალინის N16
რედაქტორები: ვასილ საბანაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1593 1997 1998 1999 2000 2001
K-1-1413 1997 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი