გაზეთი:   ცხინვალი
გამოცემის ადგილი : გორი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: ცხინვალის რეგიონის სასამართლოში. რეგისტრაციის ნომ.08
რედაქცია (მისამართი): სტალინის N16
რედაქტორები: ვასილ საბანაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1377 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004
K-1-1268 1995 1996 1997 1998 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი