გაზეთი:   ქალდეა
ორგანო : საქართველოს მწერალთა,მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა აკადემია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2011
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): პუშკინის ქ. N5 ტ:260-69-69, 272-24-84, 593-34-83-77
დამფუძნებელი: ვაჟა ეგრისელი
გამომცემელი: ვაჟა ეგრისელი
რედაქტორები: ვაჟა ეგრისელი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1014 2011
K-1-1642 2011
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი