გაზეთი:   ლაპარაკობს თბილისი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1957
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-690 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
p-65(J) 1957
p-2(J) 1958
K-1-733 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
K-2-733 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1957წ. - P65(J)/1957;  1958წ. - P2(J)/1958

წინა გვერდი