გაზეთი:   კავკასიონი
ორგანო : თავისუფალი შემეცნებითი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2012
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): ვაჟა-ფშაველას პრ.N45, T:242-12-07, 242-12-08
დამფუძნებელი: ნოდარ ერიაშვილი
გამომცემელი: შპს ”სამართლიანი საქართველო”
რედაქტორები: სერგო ბარამიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2953 2012
K-1-1856 2012
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი