გაზეთი:   აგრონომ - კოლექტივისტი
ორგანო : საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტ. ორდეკალური ორგანო
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ინსტიტუტის გამოცემა
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-562 1930
K-1-200 1930
K-2-200 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"აგრონომ-კოლექტივისტი". "Агроном-коллективист" 1930. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ორდეკადური ორგანო. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. ინსტიტუტის გამოცემა.

1930 . 1 (5/II) - 3 (28/V); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

ტექსტი ქართ. და რუს.

შეიცავს პროფესორებისა და სტუდენტების სტატიებს შემდეგ თემებზე: "სოფლის მეურნეობის ელექტროფიკაცია", "მეაბრეშუმეობა", "საწარმოო პრაქტიკა", "მუშაობა თემაზე", "მუხრანის მეურნეობა", და სხვ.

(საჯ.; არქ.; პალატა; ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი