გაზეთი:   მოძღვარი
ორგანო : ქ. რუსთავის განათლების მუშაკთა გაზეთი
გამოცემის ადგილი : რუსთავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ტ: (24) 15-23- 29
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1671 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
K-1-1382 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი