გაზეთი:   მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ტ: 30-39-68
რედაქტორები: მორის მუსერიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1602 1997 1998
K-1-1345 1997 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი