გაზეთი:   მუნიციპალური მაცნე
ორგანო : საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო
პერიოდულობა: ყოველთვიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): მ.ალექსიძის N1
რედაქტორები: მ.ლემორჯავა
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1696 1998 1999
K-1-1416 1998 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი