გაზეთი:   ნამცეცა
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : განათლება
გამომცემელი: თელავის N1 საშ.სკოლა
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1698 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი