გაზეთი:   ოზურგეთი
ორგანო : საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის ოზურგეთის რაიონი
გამოცემის ადგილი : ოზურგეთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1999
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1894 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი