გაზეთი:   ოპოზიცია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): თავისუფლების N7. ტ: 99-85-31
რედაქტორები: მაკა გამცემლიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1749 1997 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი