გაზეთი:   პერსონა NEWS
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14
რედაქტორები: გიორგი მელუავა
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1619 1997 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი