გაზეთი:   პირისპირ
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ბაქრაძის ქ. N6. ტ: 34-23-17
რედაქტორები: გოჩა მოდებაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1531 1997 1998
K-1-1318 1997 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი