გაზეთი:   რამე - რუმე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1996
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: იოსებ მაჭავარიანი
რედაქტორები: მაია ქართველიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1412 1996 1997 1998 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი