გაზეთი:   რინგი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): საბურთალოს ქ. N40. ტ:38-06-25
გამომცემელი: როლანდ კვაჭაძე
რედაქტორები: ედიშერ გიორგაძე
გამომცემლობა: შპს. ლამანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1477 1997 1998 1999 2004
K-1-1385 1998 1999 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი