გაზეთი:   საქართველოს მედიცინა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ვაჟა-ფშაველას N45. ტ:37-72-19
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1606 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი