გაზეთი:   უნივერსალი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1760 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი