გაზეთი:   ქართული ფილმი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1987
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ახმეტელის ქ.N10. ტ:51-02-13
რედაქტორები: ნატო ციციშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-700 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
K-1-740 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
K-2-740 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი