გაზეთი:   შემოქმედება
გამოცემის ადგილი : გორი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): სტალინის გამზ. N16. ტ:2-81-02
რედაქტორები: ვაჟა შიუკაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1628 1997 1998 1999
K-1-1430 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი