გაზეთი:   ძალა და გრაცია
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: საქართველოს კულტურიზმის ფედერ.
რედაქტორები: ლალი კაპანაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1741 1998
K-1-1432 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი