გაზეთი:   წიგნის სამყარო
პერიოდულობა: ყოველთვიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1968
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ტ:294-21-22
რედაქტორები: გელა იზოშვილი(2014 წლიდან),გელა ებანოიძე(1999 წლამდე)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-638 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2014
K-1-719 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2014
K-2-719 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი