გაზეთი:   წიქარა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ვაჟა-ფშაველას N76ბ. ტ:30-22-38
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1079 1994 1996 1997 1998
K-1-862 1994
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი