გაზეთი:   ხაშურის მოამბე
გამოცემის ადგილი : ხაშური
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-872 1993 1994 1995 1997 1998
K-1-696 1993 1994 1995
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი