გაზეთი:   ადამი და ევა
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-838 1990 1991 1993
K-1-849 1990
K-2-849 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი