გაზეთი:   ავიამაცნე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: რუსლან გვარაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1653 1997 1998 1999 2001 2003 2004 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი