გაზეთი:   ზანი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ტაშკენტის N25
გამომცემლობა: ზანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1549 1997 1998
K-1-1319 1997 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი