გაზეთი:   ზარი
პერიოდულობა: ყოველთვიური
გამოცემის ადგილი : რუსთავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ბროსეს N8. ტ:99-96-88
გამომცემელი: რუსთავის N47-ე საშ.სკოლა
რედაქტორები: პავლე თვალიაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1603 1997 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი