გაზეთი:   იავნანა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას ქ. N14
რედაქტორები: ნესტან გუგუშვილი
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1527 1997 1998 2003 2004 2005 2006
K-1-1314 1997 1998 2003 2004 2005 2006
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი