გაზეთი:   ავანგარდი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1113 1994 1995 1998
K-1-1053 1994
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი