გაზეთი:   კანუდოსი
პერიოდულობა: ყოველთვიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2001
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: N69-ე საშ.სკოლა
რედაქტორები: ინგა ღვინაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2083 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი