გაზეთი:   მომავლის ვარსკვლავი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2000
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ტ: 12-45-58
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2090 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2009
K-1-1527 2000 2001 2002 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი