გაზეთი:   ავტო - გზელი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
გრაფიკა: ერთჯერადი
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
K-1-386 1934
K-2-386 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ავტო-გზელი". "Автодорожник". 1934. საქ. ავტო-გზის კავშირის და გზა-ტრანსის პარტ. პროფ. ორგანიზაც. დეკადური ორგანო. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1934 . 1 (9/VI) . . . თით. 4 გვ.

ტექსტი ქართ. და რუს.

(უნ.; პალატა)

წინა გვერდი