გაზეთი:   ელიტა NEWS
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ზიგზაგის გვაზაურის ქ. N1
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1814 1998 1999 2000 2001 2002
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი