გაზეთი:   იდუმალების სამყაროში
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14
გამომცემელი: ნინო ნიკურაძე
რედაქტორები: ნინო ნიკურაძე
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1255 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K-1-1129 1996 1997 1998 1999 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი