გაზეთი:   იბერია ტაიმსი
ორგანო : თავისუფალი გაზეთი
პერიოდულობა: ორ კვირაში ერთხელ
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1996
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: რეგისტრაციის N4/4-782
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14. ტ:98-31-57. შიდა 7-31
რედაქტორები: ცისანა ნადირაძე
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1406 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
K-1-1276 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
K-2-1276 1998 1999 2000 2004 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი