გაზეთი:   გაგრა (1991 წ.მდე იხ."ავანგარდი")
გამოცემის ადგილი : გაგრა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-586 1991 1992
K-1-669 1991 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი