გაზეთი:   გაენათი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-881 1991 1996 2002
K-1-746 1991 1996
K-2-746 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი