გაზეთი:   გაზაფხული
ორგანო : მოსწავლე ახალგაზრდობის რესპუბლიკური სასახლის გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1957
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): რუსთაველის გამ.N6
რედაქტორები: ლია მესხია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-508 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 2007
K-1-1235 1996
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი