გაზეთი:   გაზეთ "კოლმეურნე"-ს სპეციალური ფურცელი
გამოცემის ადგილი : სიღნაღი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2895 1932
K-1-238 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"კოლმეურნე"- სპეციალური ფურცელი. 1932. სიღნაღი.

1932 . [№1] (14/V), 2 გვ.

სსრკ სახკომსაბჭოს და საკ. . . () დადგენილებასთან (1932 . მოსავლის პურის დამზადების გეგმისა და საკოლმეურნეო ვაჭრობის გაშლის შესახებ) დაკავშირებით გამოცემული ერთდღიური გაზ.

(საჯ.)

წინა გვერდი