გაზეთი:   გაზეთ იმერეთის საღამოს დეპეშები
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1914
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-646 1914
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი