გაზეთი:   გამარჯვება
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : ახალი ათონი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1953
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-381 1953
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი