გაზეთი:   გამარჯვება (1962 წ. 29/IV დან იხ."ალაზნის განთიადი")
გამოცემის ადგილი : ახმეტა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1948
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-354 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-606 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-606 1950 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-606 1953 1955 1956 1957 1958
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი