გაზეთი:   გამარჯვება
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1952
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-378 1952 1953
K-1-622 1952 1953
K-2-622 1952 1953
K-3-622 1952 1953
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი