გაზეთი:   გამარჯვება
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1947
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-354 1947
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი