გაზეთი:   გამარჯვება (1990 წ. დან იხ."ძიმითი")
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : მახარაძე
გამოც.დაწყების თარიღი : 1967
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-627 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი