გაზეთი:   გამარჯვების გზით (1953 წ. N16-მდე იხ."ბოლშევიკური სიტყვა")
გამოცემის ადგილი : ხაშური
გამოც.დაწყების თარიღი : 1953
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-94 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-471 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-471 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-471 1953 1955 1956 1957
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი