გაზეთი:   გამარჯვების დროშა (1951 წ. N10-მდე იხ."ბრძოლა თამბაქოსათვის")
გამოცემის ადგილი : ლაგოდეხი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1951
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-373 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-614 1951 1952 1953 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-614 1951 1952 1953 1954 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-614 1951 1957 1958
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი