გაზეთი:   განათლების მუშაკი (1932 წ.დან იხ. "კომუნისტური განათლება")
ორგანო : სრულ.საქართველოს განათლებ. მუშაკთა კავშ. ცენტრ. გამგეობა
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1928
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: განათლ.მუშაკთა კავშირი
რედაქტორები: შ.გეგენავა (1930)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-408 1928 1929 1930 1931
F-2-408 1928 1929 1930
K-1-30 1928 1929 1930 1931
K-2-30 1928 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"განათლების მუშაკი". 1928-1931. სრულიად საქართველოს განათლ. მუშაკთა კავშირის ცენტრ. გამგეობის ორგანო (1931 წლიდან აგრეთვე საქ. მეცნიერების მუშაკთა სექციის ორგანო). კვირეული გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - განათლ. მუშ. კავშირი.

1928 . 1 (13/XII), 2, 3;

1929 . 1 (1/I) - 55 (26/XII);

1930 . 1 (56) (5/I) - 45-46 (29/XII);

1931 . 1 (10/I) - 14 (13/III) ...?

"განათლების მუშაკი"- ნაცვლად გამოდიოდა "კომუნისტური განათლება". 1932-1938. (იხ.)

იხ. აგრეთვე "საქართველოს განათლების მუშაკი" 1923-29.

 

წინა გვერდი