გაზეთი:   განახლებული მესხეთი
ორგანო : ახალციხის მაზრის მიწის მუშათა საბჭოს ორგანო
გამოცემის ადგილი : ახალციხე
გამოც.დაწყების თარიღი : 1919
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ახალციხის მიწის მუშათა საბჭო
რედაქტორები: ლ.რუხაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-231 1919 1920
P 1919
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

   "განახლებული მესხეთი". 1919. ახალციხის მაზრის მიწის მუშათა საბჭოს ორგანო. ახალციხე. რედაქტორები - ოსმან შავყი ეფენდი მიქელაძე, . რუხაძე; მე-2-დან - სარედ. კოლეგია. გამომცემელი - ახალციხის მიწის მუშათა საბჭო. (Типография Мартиросянца).

    სოც.-დემ. მიმართულების გაზეთი; გამოდიოდა ქართ. და ნაწილობრივ აზერბაიჯანულ ენაზე.

1919 . №1 (2/II) - №27 (9/XI); თით. 4 გვ.

    თანამშრ.: კარაღა ეფენდი, ჰაიდარ აბაშიძე, მხედარი (?), ჰუსეინ (?) და სხვ.

    (უნ.; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1919წ. - P40/1919

წინა გვერდი